Turnstiles - Schools, hostels

 

Univerzitná knižnica UK, Bratislava
VŠVU, Bratislava
Bratislavská vysoká škola práva, Bratislava
Bratislavská vysoká škola manažmentu, Bratislava
Univerzita J. Selyeho, Komárno (knižnica a internát)
Ubytovňa Nitra, Bratislava
Ubytovňa Hornád, Bratislava
Ubytovňa Star, Bratislava
Internát JLF UK, Martin
Gymnázium L.Novomeského, Bratislava
Knižničné centrum TU Košice
SvF STU, Bratislava

 

Our partners
Spoločensky zodpovedný podnik RIB Gunnebo Helios
Helpdesk