Turnstiles - Banks, ministry buildings, state institutes

 

UNI Credit banka, Bratislava
VUB, Bratislava
Národná banka Slovenska, Bratislava *
Tatra banka, Bratislava *
Sociálna poisťovňa, Bratislava *
Ministerstvo financií SR, Bratislava
Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava
Ministerstvo pôdohospodársta SR, Bratislava
Ministerstvo obrany SR, Bratislava
NBÚ, Bratislava
NKÚ, Bratislava
ŽSR, Bratislava *
Slovenské elektrárne, Bratislava *
SPP, Bratislava *
SPP, Ivanka pri Nitre
SPP, Jablonov
SPP, Košice *


Note: * installation provided by a third company

 

Our partners
Spoločensky zodpovedný podnik RIB Gunnebo Helios
Helpdesk